Competitie turnen

Voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt het competitieturnen een extra uitdaging.
De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist dwingt de gymnast in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider tot het constante aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.

Voor de keurgroepgymnasten hebben wij volgende groepen:

  • Voorbereidende keurgroep
  • Keurgroep D mini, niveau, maxi
  • Keurgroep I
  • Jongensgroep

 

Voorbereidende keurgroep

De voorbereidende keurgroep is een zeer gemotiveerd groepje. Deze gymnastjes zijn 5 of 6 jaar oud en komen voort uit het kleuterturnen, de pre-gymstars of onze gymstars 1. Samen met hun trainsters worden zij voorbereid op het I – niveau. Om hen daarop voor te bereiden, turnen zij 3,5 uur in de week. Tijdens deze uren wordt er vooral op kracht, lenigheid, uithouding, durf en doorzettingsvermogen getraind. Kortom alles wat een goede gymnast nodig heeft.

Keurgroep D niveau 

Door doorstroming uit voorbereidende keurgroepen en selecties bij Gymstarsgroepen is onze keurgroep D niveau ontstaan. Deze groep bevindt zich tussen keurgroep D mini en keurgroep D maxi. De gymnasten in deze groep zijn ongeveer 10-12 jaar oud. Op het programma liggen 3 trainingen per week vast, dit om de gymnasten voor te bereiden op de komende recreawedstrijden. Deze voorbereidingen op de wedstrijden worden door onze trainers op de voet gevolgd.

Keurgroep D Maxi

Door het samenbrengen van verschillende talenten uit de gymstars groepen en de voorbereidende keurgroep, is onze keurgroep D ontstaan. De gymnasten uit keurgroep D Maxi vormen de oudste groep binnen D – niveau en zijn tussen de 12 en 16 jaar oud. Deze gymnasten trainen 6 uur per week en nemen deel aan recreatieve wedstrijden. Tijdens de trainingen is het intensief trainen voor de wedstrijden belangrijk, maar wordt er ook zeker en vast genoeg ruimte gemaakt voor plezier en ontspanning. 

Jongensgroep 

Sinds kort heeft onze club ook een jongensgroep. In elke Gymstarsgroep hebben we gezocht naar jongens met nét iets meer talent voor het turnen. Op deze manie is een groepje ontstaan van maar liefst 13 gemotiveerde jongens. Deze groep traint elke zaterdag 2 uur. Tijdens de traininge worden de jongens voorbereid op de recreawedstrijden.