Ongevallen aangifte

Wat te doen bij een ongeval
Ieder betalend lid van onze club is verzekerd voor sportongevallen, die zich voordoen tijdens de lessen, stages of wedstrijden.
Hieronder vind je de procedure voor de aangifte van een sportongeval en de terugbetaling van de onkosten:
  • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretariaat). De aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen hier gedownload worden.
  • De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de Gymnastiekfederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval! Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder/voogd) worden verzocht het formulier te ondertekenen. Een kopie van deze aangifte kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
  • De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe. Het slachtoffer wordt hiervan schriftelijk verwittigd; tegelijkertijd krijgt de verantwoordelijke van de club voor de ongevallen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
  • Samen met het dossiernummer ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
  • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediatheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
  • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
  • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten alle tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
  • Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
  • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

We wensen je een spoedig herstel toe!
Aarzel niet om ons secretariaat te contacteren bij vragen of problemen!

Download aangifteformulier