Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 • Elk lid zal een inschrijvingsformulier volledig en duidelijk leesbaar invullen.
 • Medische mededelingen moeten vermeld worden bij inschrijving. Een doktersattest is verplicht voor de verzekering en is 4 jaar geldig. De leden van de keurgroep, diegenen die deelnemen aan wedstrijden en de 65-plussers moeten ieder jaar een nieuw attest indienen.
 • De betaling van het lidgeld gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer van onze club.
 • Nieuwe leden mogen 1 les volgen op proef zonder inschrijfverplichting. Wie na deze les geen lidgeld betaalt, kunnen wij niet meer toelaten in de les. Wij willen geen risico lopen met niet aangesloten en dus niet-verzekerde leden. Train(st)ers mogen op de 2de les vragen naar een betalingsbewijs.
 • Gymnasten kleden zich om in de kleedkamers (nummer kleedkamer staat genoteerd op het infobord vooraan in de sporthal).
 • Wij raden aan geen waardevolle zaken achter te laten in de kleedkamers.
 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstal.
 • Niemand loopt rond in de zaal. We storen de vorige of volgende les niet!
 • Er wordt niet gegeten of gedronken (behalve water) in zowel sporthal als kleedkamers.
 • Wie meer dan 5 minuten te laat komt, kan geweigerd worden in de les.
 • De opwarming is er om kwetsuren te voorkomen.
 • Het plaatsen en wegbergen van materiaal is een taak voor alle leden van de groep. Wie niet meehelpt, kan de volgende les geweigerd worden.
 • Niet-leden (dus ook ouders) worden NIET TOEGELATEN tot de turnzaal en bergruimte! Wie wil kijken kan dat doen vanuit de cafetaria in de sporthal.
 • Gymnasten dragen steeds aangepaste kledij. Dus zeker geen juwelen.
 • Alle gymnasten schaffen zich een turnoutfit aan.
 • Onze gymnasten turnen steeds op blote voeten. Kousen zijn uit veiligheid verboden.
 • Ouders gaan akkoord dat foto’s/materiaal van gymnasten gebruikt worden voor publicaties tenzij ‘niet akkoord’ expliciet bij de voorzitter gemeld wordt.
 • De verantwoordelijkheid van trainers en de club over leden stopt aan het einde van de les.
 • Spreek duidelijk af met jouw zoon of dochter en wees stipt om hen af te halen.