Turnkampen

Tijdens de zomervakantie van 2020 biedt Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW opnieuw haar turnkampen aan. Tijdens de turnkampen wordt er een gezonde mix aan plezier en technische vaardigheden aangeboden. Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW biedt in de komende zomervakantie volgende turnkampen aan:

 

PERIODE: LOCATIE: KLEUTER: RECREA: COMPETITIE:

INSCHRIJVING:

10/08 – 14/08/2020 SporthalĀ Denderhoutem

X X /

Klik hier.

10/08 – 14/08/2020

Geraardsbergen

/

/

X

Klik hier.

 

 

KAMP- EN STAGEREGLEMENT:

Indien de gymnast(e) niet kan deelnemen aan het kamp, wordt er enkel een compensatie voorzien indien een doktersattest kan voorgelegd worden omwille van dringende medische redenen.

In geval van ziekte of ongeval: uw aanvraag tot terugbetaling moet ons voor het kamp bereiken indien aan het volledige kamp niet wordt deelgenomen. Indien aan een deel van het kamp niet wordt deelgenomen, moet uw aanvraag tot terugbetaling tijdens het kamp ons bereiken. Bij deze aanvraag wordt het doktersattest bijgevoegd.

Compensatie van de verloren kampdagen wordt gedaan op basis van volgende regels:

  • Onderbreking tot 5 dagen voor de start van het kamp: 100% van het deelnamegeld (-15 euro administratie);
  • Onderbreking minder dan 5 dagen voor de start van het kamp of tijdens de eerste dag: 70% van het deelnamegeld (-15 euro administratie);
  • Onderbreking tijdens de tweede dag: 50% van het deelnamegeld (-15 euro administratie);
  • Onderbreking tijdens de derde dag: 30% van het deelnamegeld (-15 euro administratie);
  • Onderbreking na de derde dag: geen compensatie van het deelnamegeld.

Voor stages wordt er geen terugbetaling voorzien indien de gymnast toch niet deelneemt. Onze kosten liggen hoger omwille van de vaste kost wat het vervoer, overnachting, maaltijden, trainers,… betreft.

Indien u vragen heeft over de kampen en stages, stuur gerust een mailtje naar info@turnclubsintpaulus.be.