top of page

AANGIFTEFORMULIER TURNONGEVAL

De laatste informatie over ongevallen tijdens het turnen is te vinden op de GymFed-website.

Gelieve steeds het aangifteformulier ingevuld te bezorgen via turnclubsintpaulus@gmail.com

Meer informatie omtrent de ongevallenaangifte en polis is terug te vinden via https://www.gymfed.be/verzekeringen.

bottom of page