top of page

COMPETITIETURNEN

Voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt het competitieturnen een extra uitdaging.
De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist, dwingt de gymnast in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider tot het constante aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.


Voor de keurgroepgymnasten hebben wij volgende groepen:
 

  • Voorbereidende keurgroep

  • Keurgroep D-Niveau, Mini en Maxi

  • Keurgroep I (I8/I9)

  • Keurgroep C

  • Jongensgroep

 

Voorbereidende keurgroep

De gymnasten van de voorbereidende keurgroep zijn (meestal) 5 of 6 jaar oud en komen voort uit het kleuterturnen, de Pre-gymstars of de Gymstars 1. In deze groep worden ze voorbereid op het I-niveau. Om hen daarop voor te bereiden, turnt deze groep 3,5 uur/week. Tijdens deze uren wordt er vooral op kracht, lenigheid, uithouding, durf en doorzettingsvermogen geoefend.


Keurgroep D-Niveau 

Door doorstroming uit voorbereidende keurgroepen en selecties bij Gymstarsgroepen is onze keurgroep D-Niveau ontstaan. Deze groep bevindt zich tussen keurgroep D-Mini en keurgroep D-Maxi. De gymnasten in deze groep zijn ongeveer 10-12 jaar oud. Op het programma liggen drie trainingen per week vast, dit om de gymnasten voor te bereiden op de komende recreawedstrijden. Deze voorbereidingen op de wedstrijden worden door onze trainers op de voet gevolgd.

Keurgroep D-Mini

Onze jongste D-gymnasten turnen in de groep D-Mini. Zij trainen vier uur per week en bereiden zich op deze manier voor op zo'n drietal recreatieve wedstrijden per jaar. Vooral basistechnieken, kracht en lenigheid komen in deze groep aan bod.


Keurgroep D-Maxi

Door het samenbrengen van verschillende talenten uit de gymstars groepen en de voorbereidende keurgroep, is onze keurgroep D ontstaan. De gymnasten uit keurgroep D-Maxi vormen de oudste groep binnen D–Niveau en zijn tussen de 12 en 16 jaar oud. Deze gymnasten trainen zes uur per week en nemen deel aan recreatieve wedstrijden. Tijdens de trainingen is het intensief trainen voor de wedstrijden belangrijk, maar wordt er ook zeker en vast genoeg ruimte gemaakt voor plezier en ontspanning. 

Keurgroep I-Niveau (I8/I9)

Vanuit de voorbereidende keurgroep stromen de meisjes door naar het I-Niveau. In deze wedstrijddiscipline zien we gymnasten vanaf het 2de leerjaar aan het werk en turnen ze drie ploegenwedstrijden per seizoen.

Keurgroep C-Niveau

Na het I-Niveau stromen onze gymnasten vanaf de leeftijd van 10 jaar door naar het C-Niveau. In C10 nemen de meisjes deel aan provinciale C-wedstrijden en staat het team in de focus. Vanaf C11 kunnen de meisjes zich selecteren voor Vlaamse kampioenschappen. In dit niveau trainen de gymnasten 9 uur per week.

Keurgroep Jongens

Jongens (6 tot 14 jaar) met net iets meer talent voor het turnen kunnen terecht bij onze keurgroep jongens. Deze jongens trainen vijf uur per week om zich voor te bereiden op zo’n drietal recreawedstrijden per seizoen. De focus van toestellen bij de jongens liggen op herenbrug, lange mat, rekstok en sprong.

Trainers 2020-2021 - Competitie.jpg
bottom of page