top of page

LID WORDEN?

Welke stappen dient u te ondernemen om lid te worden bij Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW?
 

1.            Kies de groep waarin je verkiest te trainen (bij twijfel, mail naar: turnclubsintpaulus@gmail.com).

2.            Schrijf je in voor het komende turnjaar.

3.            Betaling van het lidgeld.

4.            Medisch attest indienen.

5.            Aanwezig zijn op zoveel mogelijk trainingen en activiteiten.

 

 1.      Kies de groep waarin je verkiest te trainen:
 

Onze club richt zich op drie deelgroepen: kleuterturnen, recreatieve gymnastiek en competitie toestelturnen.
 

  • In het kleuterturnen kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar terecht. Om de veiligheid en de kwaliteit van de lessen te waarborgen kunnen wij momenteel niet veel kleutertjes in de groepen bijnemen.

  • Recreatieve gymnasten turnen 1,5 uur per week. Het aanbod is erg gevarieerd en omvat damesgym, herengym en toestelturnen.  Bij het toestelturnen is het belangrijk om op de eerste training aanwezig te zijn.

  • Competitie gymnasten trainen meerdere uren per week. Zij nemen regelmatig deel aan wedstrijden. Onze wedstrijdgymnasten zijn allemaal geselecteerd om in de gepaste wedstrijdgroep te trainen.

 

2.      Doe je inschrijvingsaanvraag voor het komende turnjaar:
 

Dit kan online via een online formulier (inschrijven – turnen).
 

LET OP!
Een eerste bevestiging van de inschrijvingsaanvraag is nodig vooraleer je het lidgeld dient te betalen. De inschrijving is pas definitief wanneer je een digitale bevestiging hebt gekregen van de club dat de inschrijving volledig afgerond is. Hou wel rekening met het feit dat wij manueel checken of de registratie en betaling in orde is. Het kan dus even duren vooraleer je een bevestiging zal ontvangen.

 

3.      Betaling van het lidgeld:

Betalen bij het begin van het turnseizoen kan enkel via overschrijving op de rekening van Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW – BE32 9731 2906 5002.

Word je gedurende het turnjaar lid van de club, dan mag je zeker een mailtje sturen naar turnclubsintpaulus@gmail.com met al jouw vragen rond de betaling.

Mededeling overschrijving: lidgeld – naam en voornaam van de turner/turnster – benaming van de turngroep.

Wij doen als club ook mee met de UiTPAS. Mocht je hierover vragen hebben, mail dan gerust naar turnclubsintpaulus@gmail.com.

Het 3de, 4de,…lid van éénzelfde gezin krijgt 30 EUR korting op zijn/haar lidgeld.

 

4.      Medisch attest:

Elk lid van de turnclub moet een medisch attest indienen waaruit blijkt dat hij/zij geschikt is om de turnsport te beoefenen.
De leden van de keurgroep, diegenen die deelnemen aan wedstrijden en de 65-plussers moeten ieder jaar een nieuw attest indienen.
Voor de andere leden blijft het attest gedurende vier jaar geldig (zie documenten).

 

 

5.       Aanwezig zijn op zoveel mogelijk trainingen en activiteiten en vooral PLEZIER hebben!

bottom of page