top of page

Over Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW
 

Missie
Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW wil een pedagogisch en sporttechnisch programma aanbieden dat kinderen en jongeren toelaat hun maximum aan fysieke en mentale mogelijkheden te ontwikkelen.
De club biedt daarbij een kader met opgeleide trainers, aangepaste materialen en een veelzijdig trainingsaanbod.
Sint Paulus streeft hierbij naar toestelturnen en Acro met een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen waarbij plezierbeleving steeds centraal staat.


Visie
Turnclub Sint Paulus Haaltert VZW wenst een kader aan te bieden waarbinnen bestuur en trainers zich inzetten om alle >3-jarigen uit onze regio de kans te geven algemene bewegingskansen te krijgen en aan gymnastiek te doen waarbij plezierbeleving een centrale rol krijgt.


Recreatief
Omwille van het algemene karakter is gymnastiek de basissport bij uitstek.
Met het oog op algemene bewegingsstimulansen staan wij steeds open voor iedereen die via de turnsport fysieke basisvaardigheden als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen.


Competitief
Voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt het competitieturnen een extra uitdaging.
De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist dwingt de gymnast in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider tot het constante aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.

bottom of page